This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

Фатме Ганчева - директор

Група „Червена шапчица”

Фатме Ганчева - учител

Маргарита Цветанова - учител

Румяна Воденичарова - помощник възпитател

Група „Гъбарко”

Галина Кюркчийска - старши учител

Андриана Симеонова - учител

Силвия Манолова - помощник възпитател

За децата в детската градина се грижат също и:

Административен персонал:

Галина Христова - счетоводител

Виолета Бонева - касиер-домакин

Петя Димитрова - медицинска сестра

Мария Димитрова - готвач

Димитър Костадинов - огняр

 

© 2017-2024 Детска градина „Славейче” гр. Лясковец