This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обществен съвет

След проведено гласуване за представители на Обществения съвет към ДГ „Славейче” бяха избрани:

Председател: Даниел Руменов Спасов

Финансиращ орган: Геновева Петрова - специалист „Детски градини и училища“, Община Лясковец

Членове:

1. Найден Христов Димитров

2. Павлина Атанасова Казарина

3. Силвия Иванова Тодорова

Резервни членове:

1. Мария Иванова Тодорова

2. Ивелина Енчева Иванова

3. Иваничка Маринова

Документи

 

© 2017-2024 Детска градина „Славейче” гр. Лясковец