This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обществен съвет

След проведено гласуване за представители на Обществения съвет към ДГ „Славейче” бяха избрани:

Председател: Минчо Иванов Минчев

Финансиращ орган: Иванка Иванова Джурова - началник предучилищно образование в Община Лясковец

Членове:

1. Мариян Борисов Бояджиев

2. Невена Стефанова Русева

3. Ралица Петрова Славова

4. Емилия Стефанова Михайлова

5. Методи Йорданов Донев

Резервни членове:

1. Даниела Маринова

2. Димитър Чокоев

3. Верка Саламанова

Документи

 

© 2017-2022 Детска градина „Славейче” гр. Лясковец